ZeroUp社区ZeroUp社区

欢迎光临
我们一直在努力

学习四年级体育立定跳远的必由之路

学习四年级体育立定跳远的必由之路

四年级的体育课上,学生们经常会练习跳远,但大多数孩子们都不知道如何正确的学习这项运动。下面介绍的是四年级体育课立定跳远的教案,希望能够帮助到孩子们学习这项运动。

在学习立定跳远之前,学生们要先熟悉跳远的基本动作,包括跳跃时膝盖上升的高度,腿部的收缩,以及身体和腿部的转动等。这些动作的熟练掌握,是学习跳远的基础。

在练习立定跳远时,学生们要掌握立定跳远的正确姿势。立定跳远的姿势要求学生们站在起跳线上,双脚并拢,双膝轻轻屈膝,躯干挺直,两肩微拱,头部稍向前倾,双手拳紧攥在胸前,然后腾空跳跃,最后落地时双膝轻轻弯曲,以减少受伤的概率。

再者,在跳远的过程中,学生们要学会利用自身的动能,在起跳的时候要把腿部的力量收紧,以获得更大的跳跃动能,然后在落地时,要适当的弯曲双膝,以减少受伤的概率。

在练习立定跳远时,学生们要注意控制跳远的节奏。不要急躁,要掌握一定的节奏,在起跳时要放慢节奏,在落地时要加快节奏,这样才能获得更高的跳远成绩。

通过以上的教案,孩子们可以学习到立定跳远的正确方法,从而提高自身的体育能力,增强对体育的兴趣。只有经过刻苦的训练,才能让孩子们更好地掌握立定跳远的技术,从而获得更好的成绩。

未经允许不得转载:ZeroUp社区 » 学习四年级体育立定跳远的必由之路
分享到: 更多 (0)

带给你想要内容和知识资讯!!

http://www.lyjczx.org.cn/acczz84655/69576657.html http://www.zjnysh.com/acczz3646/567967.html http://www.shudels.com/acczz234647/696585.html http://www.whcxjspt.com/acczz54636/96785.htmlhttp://www.lyjczx.org.cn/acczz45683/57463.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45684/57464.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45685/57465.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45686/57466.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45687/57467.htmlhttp://www.zjnysh.com/acczz6974/2793.html http://www.zjnysh.com/acczz6975/2794.html http://www.zjnysh.com/acczz6976/2795.html http://www.zjnysh.com/acczz6977/2796.html http://www.zjnysh.com/acczz6978/2797.htmlhttp://www.shudels.com/acczz5796/47436.html http://www.shudels.com/acczz5797/47437.html http://www.shudels.com/acczz5798/47438.html http://www.shudels.com/acczz5799/47439.html http://www.shudels.com/acczz5800/47440.htmlhttp://www.whcxjspt.com/acczz568546/769675.html http://www.whcxjspt.com/acczz568547/769676.html http://www.whcxjspt.com/acczz568548/769677.html http://www.whcxjspt.com/acczz568549/769678.html http://www.whcxjspt.com/acczz568550/769679.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz84655/69576657.html http://www.zjnysh.com/acczz3646/567967.html http://www.shudels.com/acczz234647/696585.html http://www.whcxjspt.com/acczz54636/96785.htmlhttp://www.lyjczx.org.cn/acczz45683/57463.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45684/57464.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45685/57465.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45686/57466.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45687/57467.htmlhttp://www.zjnysh.com/acczz6974/2793.html http://www.zjnysh.com/acczz6975/2794.html http://www.zjnysh.com/acczz6976/2795.html http://www.zjnysh.com/acczz6977/2796.html http://www.zjnysh.com/acczz6978/2797.htmlhttp://www.shudels.com/acczz5796/47436.html http://www.shudels.com/acczz5797/47437.html http://www.shudels.com/acczz5798/47438.html http://www.shudels.com/acczz5799/47439.html http://www.shudels.com/acczz5800/47440.htmlhttp://www.whcxjspt.com/acczz568546/769675.html http://www.whcxjspt.com/acczz568547/769676.html http://www.whcxjspt.com/acczz568548/769677.html http://www.whcxjspt.com/acczz568549/769678.html http://www.whcxjspt.com/acczz568550/769679.html